Peking, 08. listopada 2018.

Hrvatska na izložbi "skrivenih dragulja" Europske unije

U nazočnosti veleposlanika Europske unije u NR Kini Nicolasa Chapuisa, u pekinškom shopping mallu Capital Taiyangong u ponedjeljak, 8. listopada 2018. godine, otvorena je izložba «Skriveni dragulji EU» u okviru godine turizma Kina-EU.

Svaka država članica Europske unije, pa tako i Hrvatska, predstavljena je panoima s fotografijama i osnovnim informacijama o zemlji, a veleposlanik Chapuis, koji je otvorio izložbu, naglasio je da je prošle godine osam milijuna kineskih turista posjetilo područje EU te se nada da će nakon godine turizma Kina-EU taj broj biti još i veći.