Peking, 18. srpnja 2017.

Intervju veleposlanika Koharovića za DeepWorld magazin

Danas je u Veleposlanstvu RH u Pekingu veleposlanik Koharović dao intervju za vodeći kineski popularno-znanstveni časopis pod nazivom DeepWorld.

Veleposlanik Koharović predstavio je Republiku Hrvatsku širokom čitateljstvu ovog magazina, i tako i ovoj ciljnoj publici približio Republiku Hrvatsku kao potencijalnu destinaciju od interesa.