Peking, 05. prosinca 2017.

Prezentacija RH na I. Forumu poslovne i kulturne razmjene "Pojas i put"

U Pekingu je 5.prosinca održan I. Forum poslovne i kulturne razmjene „Pojas i put“ (The „Belt and Road“ Commercial and Cultural Exchange Forum). Forum je održan pod motom "Razmjena i međusobno učenje za win-win suradnju".

Organizatori ovoga I. Foruma bile su velike državne granske udruge: Association of China Commercial Enterprise Management (udruga poslodavaca), Shanghai Committee of China National Construction Associaton (granska udruga građevinske industrije), China Association of Cultural Studies ; Lookwe International Cultural Development Co.(promotivna i medijska kompanija posebno orijentirana na turizam, koja je ove godine priredila i tiskala poseban broj posvećen RH), Asia- Pacific Economic Cooperation Promotion Association.

Na Forumu je sudjelovalo petstotinjak predstavnika kineskog biznisa, poslovnih i kulturnih udruga, nevladinog sektora iz zemalja sudionica OBOR-a te predstavnika diplomatskog zbora koji su održali investicijska i turistička promotivna predstavljanja. Na Forumu je uz veleposlanika Koharovića hrvatske investicijske i turističke mogućnosti prezentirao i predsjednik CSEBA-e (Chinese Southeast Business Association) Mario Rendulić.