HAIKOU, 18. siječnja 2018.

Susret s predstavnicima provincije Hainan

Na poziv lokalnih vlasti, veleposlanik Nebojša Koharović u provinciji Hainan razgovara o mogućnostima unaprjeđenja suradnje između RH i NR Kine, ali i lokalnih jedinica vlasti u objema državama. Hrvatski veleposlanik bit će i jedan od govornika na posebnom predstavljanju provincije Hainan u Pekingu, početkom veljače.