Peking, 20. ožujka 2018.

Veleposlanik Koharović predstavio RH na događanju "Silk Road National Brand Global Tour Business Match-Making".

U organizaciji Silk Road National Brand Global Tour-a, koji okuplja više od 300 kineskih poduzetnika u cilju jačanja komercijalne razmjene i suradnje s više od 20 zemalja Inicijative Pojas i Put, u Pekingu je 20. ožujka održano događanje pod nazivom "Silk Road National Brand Global Tour Business Match-Making".

Cilj ovog događanja je poticanje komercijalne interakcije između zemalja u sklopu inicijative Pojas i Put, kako bi se poboljšala komunikacija i suradnja zemalja u pogledu razmjene proizvoda, tehnologije i usluga, te pomoglo brendiranje zemalja. Veleposlanik Koharović na događanju je predstavio RH i njezine potencijale, od povoljnog geostrateškog položaja i mogućnosti koje pružaju naše luke, do ulagačkih mogućnosti u turističkom sektoru te potencijala RH kao turističke destinacije.