Guangzhou, 11. listopada 2017.

Veleposlanik Koharović sudjelovao na ASEM Seminaru "All-Dimensional Support to the Financing of SMEs"

ASEM ( Asia–Europe Meeting)  Seminar pod nazivom "All-Dimensional Support to the Financing of SMEs" održan je 11. listopada 2017. u Guangzhou. Teme seminara bila su pitanja financiranja malog i srednjeg poduzetništva u Aziji i Europi, uključujući nedostatke u  pristupu financiranju za mala i srednja poduzeća, visoki trošak financiranja, prevelike zahtjeve za kolateralima, nedostatke pri dobivanju kreditnih informacija, otežane postupke prikupljanja dokumentacije itd. Seminar ima za cilj omogućiti razmjenu informacija o politikama, najboljih iskustava i studija slučaja među članovima ASEM-a. Republiku Hrvatsku predstavljao je veleposlanik Koharović, koji je održao govor na otvaranju seminara.