Peking, 07. travnja 2017.

Prezentacija poslovne suradnje i ulaganja u RH

Dana 5. travnja 2017. VRH Peking je zajedno s predstavnicima Chinese Southeast European Business Association (CSEBA), posjetio sjedište China Energy  Engineering Corporation Limited International Company (China Energy), u svrhu prezentacije mogućnosti poslovne suradnje i ulaganja u RH. China Energy Engineering Corporation (Energy China) je kineska kompanija koja posluje u sektoru energetike (s glavnom djelatnošću projektiranja i izgradnja elektrana koje koriste sve vrste pogonske energije), u državnom vlasništvu, sa sjedištem u Pekingu. Kompanija je osnovana 2011., uz odobrenje kineske Vlade. Nalazi se pod direktnim nadzorom državne komisije za nadzor i upravljanje državnom imovinom (SASAC). U okviru kompanije između ostalih nalaze se China Gezhouba Group Corporation (CGGC), China Power Engineering Consulting Group Corporation (CPECC), Electric Power Planning & Engineering Institute (EPPEI), China Energy Equipment Co., Ltd., Odjel za gradnju (14 instituta za dizajn i istraživanje u 14 provincija i autonomnih regija), i Odjel za konstrukciju (22 tvrtke za gradnju u 15 provincija i autonomnih regija).

U sjedištu Energy China održana je prezentacija o mogućnostima poslovne suradnje i ulagačkih mogućnosti u RH. Veleposlanik Koharović predstavio je na općoj razini potencijale ulaganja u RH u energetskom sektoru i energetsko tržište u EU, dok su predstavnici CSEBA-e predstavili konkretne projekte u RH.

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana